De Masterclasses 2017 worden georganiseerd door DeltaLearning (Empower People) in samenwerking met EnableMi

De energie- en watersector hebben een soortgelijk speelveld waarin ze opereren. Tijdens deze masterclass brengen we deze twee werelden bij elkaar om over strategievorming, crisismanagement en kennisdeling te praten. Per masterclass wordt een onderwerp uitgewerkt en verdiept de deelnemer zich in het onderwerp van die middag.

 


Donderdag 19 oktober
Tijd: 12.30 – 18 uur
Locatie: Utrecht of omgeving

Crisis, hoe pakken we die aan?
Koppen in de media als “Mega Stroomstoring des doods in Nederland”, “VU Medisch Centrum volledig geëvacueerd na lek waterleiding” en “Stroomstoring was grootste ooit in Nederland” willen we met elkaar voorkomen. Maar ze zijn niet altijd te voorkomen.
Hoe gaan de energiesector en de watersector hiermee om? Wat kunnen we van elkaar leren? Vind het uit door mee te doen met deze Masterclass.

Voor wie: voor alle crisiscoördinatoren, hoofden communicatie en algemeen management van de water- en energiesector.


Donderdag 16 november
Tijd: 12.30 – 18 uur
Locatie: Utrecht of omgeving

Kennisdeling, een garantie voor een goede toekomst
Zowel in de energie- als watersector speelt het probleem van vergrijzing van human capital. Ook hebben beiden te maken met andere generaties die binnenkomen, met andere verwachtingen en eisen. Dit vergt afstemming en borging van kennis in de organisatie.
Hoe gaan de energiesector en de watersector hiermee om? Wat kunnen we van elkaar leren? Zie hier de onderwerpen voor deze laatste Masterclass.

Voor wie: voor alle P&O managers en algemeen management van de Water- en energiesector.


Donderdag 14 december
Tijd: 12.30 – 18 uur
Locatie: Utrecht of omgeving

Strategievorming, een fabel in deze snelle wereld?
Wat zijn de strategieën van belangrijke spelers in de wereld van de water- en energie? En wat kunnen we ervan leren voor onze eigen organisatie? Vind het uit door mee te doen met deze Masterclass.
Voor wie: voor alle strategische adviseurs en het algemeen management van de water- en energiesector.


 

De investering per masterclass is €275,- ex btw, voor 2 masterclasses €475,- en voor 3 masterclasses €575,-. U betaalt na ontvangst van de factuur.

Ik schrijf me in voor de Masterclass:
19 oktober, Crisis16 november, Kennisdeling14 december, Strategie

HeerMevrouw