Opleidingen

Opleidingen zijn er in verschillende vormen, van bijeenkomsten (de Masterclasses) tot deels online (WaterMBA) tot helemaal online (de modules en de essentials).

De online modules geven in korte hoofdstukken theorie, gegeven door de beste docenten. De eerste online module is een introductiecursus Water Technology, gegeven door Leo Groendijk. Aan het einde van de cursus volgt een kort examen, waarna een certificaat van deelname wordt uitgereikt bij een voldoende toets.

 

Zie hierboven het hoofdstuk Activated carbon. De gehele cursus bestaat uit 14 hoofdstukken, tekst en toetsen.

Hierboven een voorbeeld van een ‘essential’, een korte film waarin op locatie instructie wordt gegeven. In dit geval in samenwerking met WBG. De video is op mobiel goed te zien en legt helder alle stappen uit.

In samenwerking met Dutch Water Partners en Water Health International maakten we een complete serie voor de installatie, operatie en onderhoud van de DWP afvalwaterzuivering. Deze is in Ghana in groten getale verkocht en wordt lokaal onderhouden. Hieronder een voorbeeld uit een de serie (van totaal 45 filmpjes).

Er zijn diverse economische, politieke, technologische en sociologische factoren die de organisaties van de weg- en waterbeheerders in Nederland  beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing die tot gevolg heeft dat veel kennis en ervaring de organisatie verlaat. Belangrijke uitdaging voor de weg- en waterbeheerder is hoe zij ervoor kunnen zorgen dat de belangrijkste asset van de organisatie, het personeel, zowel kwantitatief (handjes) als kwalitatief (hersens) op orde is. Voldoende personeel met de juiste kennis, ervaring en competenties voor de organisatie van vandaag en morgen. De HRM-afdelingen spelen hierin als business partner van de lijn een cruciale rol.

Speciaal voor de HRM-collega’s in de weg- en watersector organiseerden we in 2016 in nauwe samenwerking met het Platform WOW (Water ontmoet Water; Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders) en het CIV Water (Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water) een serie van 3 masterclasses.