Privacy Verklaring DeltaLearninginWater BV

DeltaLearninginWater BV, gevestigd aan Weidsteeg 15, 4102 AA Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Deltalearninginwater BV
www.deltalearninginwater.nl
Weidsteeg 15
4102 AA Culemborg
+31 6 12138876

Astrid Ventevogel is de Functionaris Gegevensbescherming van DeltaLearninginWater BV. Zij is te bereiken via info@deltalearninginwater.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
DeltaLearninginWater BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in de Waterkennisbank of bij de e-learning van DeltaLearningInWater.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Cursusdeelname en resultaten (alleen bij e-learning)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in je een profiel op deze website en op de Waterkennisbank, in correspondentie en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
DeltaLearninginWater BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Ras (dit is omdat je bij je profiel een foto kan uploaden, verder is het nergens vastgelegd).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DeltaLearninginWater BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren, zoals e-learning cursussen
 • Om facturatie en betalingen mogelijk te maken

Geautomatiseerde besluitvorming
DeltaLearninginWater BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DeltaLearninginWater BV) tussen zit. Alle matches die binnen de Waterkennisbank worden gemaakt worden door mensen gemaakt, niet door computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DeltaLearninginWater BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Wat bewaren we?

 • Je account plus alle gegevens die je zelf hebt ingevuld  > hoelang: 2 jaar nadat je het voor het laatst hebt gebruikt krijg je een reminder of je je account wil behouden > waarom: wij matchen jou ook eventueel als je niet inlogt, bijvoorbeeld omdat je het aan ons vraagt
 • Je email adres                            > Zolang het niet bounced of je zelf opzegt > waarom: omdat je de nieuwsbrief zelf aanvraagt
 • Voor- en achternaam > altijd > tenzij je vraagt te verwijderen
 • Cijfers en cursusresultaten         > altijd > tenzij je vraagt te verwijderen zodat we weten dat je onze cursussen hebt gevolgd

Delen van persoonsgegevens met derden

DeltaLearninginWater BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DeltaLearninginWater BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij maken gebruik van de volgende verwerkers:

 • Mailchimp voor alle nieuwsbrieven (gevestigd in de VS maar gecertificeerd onder het EU-US Data Privacy Shield). De verwerkersovereenkomst kan je hier lezen.
 • Google Analytics wordt gebruikt om website bezoek te analyseren (gevestigd in de VS maar gecertificeerd onder het EU-US Data Privacy Shield). We gebruiken hierbij geanonimiseerde IP-adressen voor verhoogde privacy (lees hier waarom dat beter is: https://www.emerce.nl/best-practice/stappenplan-cbp-instellen-privacy-instellingen-google-analytics). Verder delen we géén gegevens met Google, ook niet van andere diensten via een combinatie van analytics cookies.
 • Al onze domeinen zijn op dit moment gehost bij Antagonist BV. Antagonist is een Nederlands bedrijf. Hier wonen dus ook jouw data. Verwerkersovereenkomst hier.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DeltaLearninginWater BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@deltalearninginwater.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. DeltaLearninginWater BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

DeltaLearninginWater BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DeltaLearninginWater BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@deltalearninginwater.nl. DeltaLearninginWater BV heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Je account is beveiligd met een wachtwoord, deze is versleuteld opgeslagen in de database. Dit geldt zowel voor de WKB database als de E-learning database. In jargon: MD5 Salted hashed passwords.

Laatste wijziging: 16 mei 2018