Projecten

Na de lancering van de Waterkennisbank in 2011 zijn er steeds meer projecten aan het bedrijf toegevoegd. Allemaal draaien ze om duurzame inzetbaarheid, een leven lang leren en het inzetten van ervaringskennis.

    Sinds 2011 bestond de Waterkennisbank.

    Vergrijzing, verlies van personeel door bezuinigingen en de opkomst van een nieuwe generatie vormen de uitgangspunten van dit initiatief. Wij hebben de overtuiging dat we samen alleen een succesvolle sector kunnen blijven als we kennis en ervaring over de grenzen van onze eigen organisaties durven te delen. De Waterkennisbank is hierin, hoewel de stakeholders het uiteindelijk zelf moeten doen, een prachtig hulpmiddel. Eindelijk actie!

    Ikonderzoekwater.nl laat examenleerlingen hun profielwerkstuk maken over een relevant maatschappelijk probleem in de watersector. De leerlingen worden begeleid door waterexperts van gemeentes, drinkwaterbedrijven of waterschappen.

    De Waterkennisbank onderhield de site en begeleidde de leerlingen bij het matchen.